Kapvergunning (omgevingsvergunning)

Wanneer u volwassen bomen uit uw tuin wilt verwijderen, kan het zijn dat u hiervoor een kapvergunning moet aanvragen bij uw gemeente. Per gemeente kunnen de regels voor het kappen van bomen verschillen. Er zijn gemeentes die de waardevolle bomen op een bomenlijst hebben gezet. Voor de bomen op deze lijst is een vergunning noodzakelijk. Overige bomen die niet op deze lijst staan, zijn niet vergunningplichtig.

Een uitzondering hierop kan zijn dat de boom in een wijk staat waar beschermd stads- en dorpsgezicht van toepassing is. Ook zijn er gemeentes waarbij iedere boom, die een doorsnede heeft van meer dan 20 cm moet worden aangevraagd. Hiervoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk, die u kunt downloaden van de site van uw gemeente. Voor het aanvragen van een vergunning worden leges berekend. De kosten van de leges verschillen per gemeente.

 

Gemeente Hilversum hanteert de volgende regel:

 

Op 130 cm van de grond meet u de doorsnede of de omtrek van de boom. Wanneer de diameter meer dan 20 cm of de omtrek meer dan 63 cm is, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 

Een omgevingsvergunning aanvragen duurt in de praktijk tussen de zes en acht weken. In verband met het plannen van de aanleg van een tuin moet dit tijdig worden aangevraagd. Via onze site (onder downloads) kunt u de benodigde formulieren van de gemeente Hilversum downloaden.

Bekijk ook