Grondwerk

Dit is een verzamelnaam voor alle werkzaamheden, die met grond- en zandverplaatsing hebben te maken om het ontwerp te kunnen realiseren. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het onder afschot aanleggen van de terrassen voor de natuurlijke afvoer van het regenwater. Ook moet de tuin weer goed aansluiten op verschillende vaste hoogtes (deurdorpels, schuurtje en garages).

Dit kan handmatig gebeuren of met behulp van de juiste machines. Met piketten, die met een laser op de juiste hoogte worden geplaatst, kan het grondwerk goed worden uitgevoerd. Bij het aanleggen van een tuin zal er vaak veel grond en/of zand worden aan- c.q. afgevoerd. Wanneer het grondwerk vakkundig wordt verricht, zal dit uiteindelijk van positieve invloed zijn op het eindresultaat van de aanleg.

Bekijk ook