Gazononderhoud

Wanneer u een mooi gazon belangrijk vindt, zal ieder voorjaar onderhoud noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden kunt u zelf of door de vakman laten uitvoeren. Wanneer het gras gaat groeien (april), is het verstandig dit te verticuteren. Het gras wordt hierdoor van eventuele mossen ontdaan en voorzien van lucht. Door het verticuteren kan de grasmat enigszins kaal worden. Het moet worden voorzien van een mengsel van zand en compost. Hierna wordt het lichtjes doorgezaaid. Het gazon kan bijgemest worden met bloed- en/of beendermeel of koemest. Later in het voorjaar, als het ingezaaide gras is uitgekomen, kunnen de specifieke ongewenste onkruiden in het gazon worden aangepakt.

 

Eén van de belangrijkste aspecten van het onderhoud van het gazon is frequent maaien.

Het maaiseizoen is van april tot en met november. Eén keer per week wordt het gras gemaaid op een hoogte van 3 a 4 cm. In de zomer bij langdurig droogte moet het gazon worden beregend. Dit kan handmatig of met een sproei-installatie.

 

In de herfst is het van belang dat de bladeren van het gazon worden verwijderd om het verzuren van de grond tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het gazon voldoende licht zal krijgen.

 

Op een te zure grond groeien gemakkelijk mossoorten. In de winter wordt kalk gestrooid om de bovenste laag van de grond minder te laten verzuren.

Bekijk ook