Erfafscheidingen

Er zijn vele mogelijkheden om een erfafscheiding te realiseren. Een van de redenen om een erfafscheiding te plaatsen is het verkrijgen van privacy. U kunt een afweging maken tussen het plaatsen van een natuurlijke afscheiding of een bouwwerk van hout of steen.

Een natuurlijke schutting bestaat uit een basisframe: Voorbeelden hiervan zijn schermen van wilgentenen en -matten, kokosmatten, rietplaten en bamboeschuttingen. Dit basisframe kan vervolgens aangekleed worden met verschillende soorten klim- en of leiplanten in een wintergroene en/of bloeiende vorm. Het voordeel van deze vorm van erfafscheiding is dat het, in een veel smallere uitvoering, de haag vervangt. Dit is voor wat kleinere tuinen een aanrader. De materialen waarvan een natuurlijke schutting zijn gemaakt, zijn duurzaam en gaan meer dan 10 jaar mee. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een bladverliezende of wintergroene haag. Vaak is dit, met uitzondering van een taxushaag, een goedkopere oplossing.

 

Een betonnen schutting of van hout geeft de tuin een andere uitstraling dan een natuurlijke schutting.

Deze vormen van erfafscheidingen omlijnen de tuin met strakke vormen. U kunt een selectie maken in kleur, hoogte, duurzaamheid en prijs.

 

Het plaatsen van erfafscheidingen kent wettelijke bepalingen:

Alle erfafscheidingen van beplanting (hagen) mogen zonder bouwvergunning worden geplaatst op iedere hoogte. Een haag moet echter wel 50 cm van de scheidslijn worden geplaatst, tenzij u met uw buren de afspraak heeft gemaakt dat deze op de scheidslijn mag staan.

 

(natuurlijke) Schuttingen: In de achtertuin kan zonder vergunning tot maximaal 200 cm hoogte een afscheiding geplaatst worden. De afscheiding moet dan op een meter afstand staan van de openbare weg of groen.

 

Op de scheidslijn met uw buren mag tot 200 cm hoog gebouwd worden als het einde van de schutting, aan de straatkant, maar een meter van de scheidslijn met het openbaar groen of weg ligt. Aan de voor- en zijkant van het perceel, grenzend aan de openbare- weg of groen, mag een afscheiding maximaal 100 cm hoog zijn zonder bouwvergunning.

Bovenstaande regels gelden niet wanneer het perceel onder beschermd stads- en dorpsgezicht valt. U moet dan toch een vergunning aanvragen. Dit kunt u bij uw gemeente navragen. De bovengenoemde bepalingen voor de maatvoering worden in deze tekening toegelicht.

Bekijk ook